קו אחד 29.90 ש"ח

3000 דקות

סים 9.90 ש"ח

חו"ל

500 דקות לנייחים
ארה”ב קנדה גם ניידים

תוספות

תוספת 500 דקות
בארץ 19.90

זוג והלאה 20 ש"ח

3000 דקות

סים 9.90 ש"ח

חו"ל

500 דקות לנייחים
ארה”ב קנדה גם ניידים

תוספות

תוספת 500 דקות
בארץ 19.90